Rethink Tomorrow


“Efter at have gennemgået vores behov ved emballering af paller, blev vi tilbudt et alternativ: Ved at bruge en stærkere strækfilm opnåede Novozymes en besparelse på 31 % i strækfilmforbruget. Resultatet blev opnået uden at gå på kompromis med vores høje kvalitetskrav. Besparelsen gav også en miljømæssig gevinst: Mindre emballage og mindre affald, hvilket stemmer overens med vores miljøprofil.”